Follow us

Ontwerp-principes

Betrouwbaarheid boven alles

De gebruikers van onze wayfinding moeten er blind op kunnen vertrouwen dat de informatie klopt. Een wayfindingsysteem is zo sterk als de zwakste schakel: één fout bord en het vertrouwen in het hele systeem is weg.
Daarom heeft Mijksenaar een checklist ontwikkeld waaraan we onze projecten toetsen; de vijf C’s:

  • Clear 
– Is het leesbaar en duidelijk?
  • Comprehensive – 
Is het compleet en begrijpelijk voor iedereen?
  • Consistent
 – Is het betrouwbaar van begin tot eind?
  • Conspicuous 
– Is het voldoende zichtbaar en opvallend?
  • Catchy
 – Trekt het de aandacht, voegt het iets toe aan de omgeving?

Paul Mijksenaar

Behoud het goede en verbeter de rest

Over de jaren hebben we veel geleerd over wat goed werkt in wayfinding: van psychologie tot architectuur, van apps tot borden, van leesafstanden tot kleurcontrasten en pictogrammen. In elk project bouwen we voort op wat we weten. We maken gebruik van bewezen concepten en passen deze aan voor een perfecte match op elk project.

Wayfinding is een middel, geen doel

Onze ontwerpen zijn dienend: de vorm volgt de functie. Als bezoeker of reiziger wil je eenvoudig je weg vinden, zonder hier al te veel over na te hoeven denken. Mensen hoeven onze designs niet te bewonderen of prijzen. Onze wayfinding werkt wanneer mensen op tijd en zonder moeite arriveren op de plaats van bestemming. Dan zijn wij tevreden.