Follow us

Zernike Campus Groningen

‘Nieuwe connecties maken’

Zernike Campus Groningen   Projectduur: 2014–2016

De Zernike Campus Groningen (ZCG) is een dynamisch en veelzijdig gebied, waar de Rijksuniversiteit Groningen, de Hanzehogeschool Groningen, verschillende bedrijven, sportcomplexen en studentenwoningen gevestigd zijn.

De bestaande bewegwijzering op het terrein (ook ontworpen door Mijksenaar) voldeed niet meer vanwege de groei van het terrein en de veranderingen in het gebruik ervan. Mijksenaar kreeg opnieuw het vertrouwen van deze opdrachtgever om ook het nieuwe systeem te ontwerpen.

Met een frisse blik, maar ook met alle kennis uit het voorgaande project, creëerde Mijksenaar een tweetalig systeem dat alle gebruikers van het gebied bedient.

De opdrachtgever is niet één partij, maar een samenwerkingsverband van de op de campus gevestigde partijen, de gemeente en de provincie. Het betrekken van stakeholders en het creëren van draagvlak voor de gekozen oplossing waren dan ook essentieel voor het welslagen van het project. Hiertoe organiseerde Mijksenaar levendige workshops en maakten we mock-ups op ware grootte.

Els Bijholt (adviseur Zernike Campus, Hanzehogeschool Groningen): ‘Nu het eindresultaat zichtbaar is, wordt duidelijk dat studenten, medewerkers, bedrijven en bezoekers zeer tevreden zijn met de uitstraling: ‘chique’ en passend bij de uitstraling die bij de Zernike Campus hoort: internationale studenten staan in grote aantallen voor de plattegrondborden.’

mijksenaar_zernike07

Handwegwijzers in het campusgebied

mijksenaar_zernike05

Totems met overzichtskaarten bij beslispunten op de campus