Follow us

ProRail – review van 46 stations

ProRail – review van 46 stations

ProRail   Projectduur: 2009–2011

Tien jaar na introductie van de wayfinding bij de NS leidden nieuwe inzichten tot het opschonen en aanpassen van 46 meest bezochte treinstations.

De bewegwijzering (van perrons tot natransport en vice versa) is hierbij door Mijksenaar herzien en doorgevoerd.

Dit gebeurde na rondlopen en input van gebruikersgroepen en belanghebbenden. De verkregen informatie was van grote waarde voor het project.