Follow us

Our terms of use for email

In English

Mijksenaar bv strives for optimal service and careful handling of our email traffic. In the unlikely event that you receive an email that is not intended for you, we hereby request you inform us by email via office@mijksenaar.com or by phone at +31 20 691 47 29. Kindly remove the email from your inbox, without using its contents and/or sharing the information with others.
More information on how we process your personal data.

In Dutch

Mijksenaar bv streeft naar een optimale dienstverlening en zorgvuldige afhandeling van het e-mailverkeer. Mocht u onverhoopt toch een e-mail ontvangen die niet voor u bestemd is, dan willen we u verzoeken ons hiervan op de hoogte te brengen via e-mail: office@mijksenaar.com of via +31 20 691 47 29. Ook vragen we u de e-mail uit uw bestand te verwijderen, zonder de inhoud hiervan te gebruiken en/of te delen met anderen.
Meer informatie over hoe wij uw persoonsgegevens verwerken.