Are you looking for a new challenge as a Client Lead at a dynamic and international company? Then we are looking for you!
Scroll down for the English version.

Functieomschrijving

Als toonaangevend design- en adviesbureau op het gebied van wayfinding hebben we een breed portfolio aan opdrachtgevers, zowel in Nederland als wereldwijd. Hiervoor zijn we op zoek naar een ervaren Client Lead, die in nauwe samenwerking met onze multidisciplinaire ontwerpteams, bestaande relaties onderhoudt en helpt ons portfolio verder uit te bouwen..

Ben jij een enthousiaste en creatieve professional met een passie voor wayfinding en user-centric design? Heb je ervaring in het werken met klanten en het leiden van projecten in de creatieve industrie, dan willen we je graag spreken!

Als Client Lead ben je verantwoordelijk voor het beheren en uitbouwen van ons klantenportfolio.
Je gaat nauw samenwerken met zowel onze multidisciplinaire ontwerpteams als onze klanten in diverse domeinen zoals verkeer en mobiliteit, openbare ruimtes, cultuur en zorg.

Taken en verantwoordelijkheden

 • Je fungeert als de belangrijkste schakel tussen ons bureau en onze klanten, waarbij je verantwoordelijk bent voor het ontwikkelen en onderhouden van sterke klantrelaties
 • Je begrijpt de specifieke behoeften en doelstellingen van elke klant en vertaalt deze samen met de Design Leads naar effectieve wayfinding-strategieën en ontwerpoplossingen
 • Je begeleidt multidisciplinaire ontwerpteams in projecten van concept tot implementatie
 • Je bent verantwoordelijk voor de projectplanning, het bewaken van voortgang en budget en het opleveren van succesvolle projecten
 • Je bent op de hoogte van de laatste trends en ontwikkelingen op het gebied van wayfinding en past deze kennis toe bij het onderhouden en bouwen van klantrelaties
 • Je identificeert kansen voor nieuwe projecten. Hierbij werk je nauw samen met onze Business Director

Wat breng je mee

 • Minimaal 5 jaar ervaring als projectmanager of in een vergelijkbare functie
 • Affiniteit met user-centered design en wayfinding
 • Achtergrond in Industrial design of Architectuur is een pre
 • Creatieve en conceptuele denkvaardigheden
 • Ervaring in de domeinen verkeer en mobiliteit, openbare ruimtes, cultuur en zorg
 • Ervaring met ontwerpsoftware is een pluspunt
 • Minimaal hbo niveau
 • Analytisch en strategisch sterk
 • Goed kunnen schakelen van abstract naar concrete
 • Uitstekende projectmanagementvaardigheden en het vermogen om meerdere projecten tegelijkertijd te beheren en prioriteiten te stellen
 • Sterke communicatieve vaardigheden in het Engels en Nederlands, zowel mondeling als schriftelijk, om effectief te kunnen samenwerken met klanten en interne teams

Wij bieden

 • Een uitdagende en creatieve werkomgeving
 • De mogelijkheid om samen te werken met toonaangevende klanten en projecten
 • Kansen voor professionele groei en ontwikkeling
 • Competitief salaris en secundaire arbeidsvoorwaarden
 • Hybride werken
 • Vergoedingen voor oa. reiskosten en sporten
 • MacBook
 • Thuiswerkvergoeding
 • Vakantiegeld en 25 vakantiedagen
 • Pensioenregeling betaald door Mijksenaar
 • Borrels, diners en bureau-uitjes

Over ons

Mijksenaar is een toonaangevend design- en adviesbureau, gespecialiseerd in wayfinding. Vanuit onze onze studios in Amsterdam en New York ontwikkelen wij oplossingen die elke dag miljoenen mensen met hun omgeving verbinden en in staat stellen vloeiend door ruimtes en omgevingen te navigeren.

Zo helpen we mensen op hun weg in grote internationale luchthavens, leiden we toeristen en inwoners door de straten van hun stad, verbinden we bezoekers met de mooiste kunstwerken en laten we kinderen de weg bepalen in de dierentuin om de hoek.

Dit doen we met een internationaal team van 35+ mensen met achtergronden in grafisch vormgeving, data en digitaal, industrieel ontwerp, psychologie en architectuur.

Ben jij de Client Lead die wij zoeken? Stuur dan je CV, portfolio en motivatiebrief naar jobs@mijksenaar.com vóór 1 augustus met als onderwerp “Sollicitatie Client Lead”. We kijken uit naar je sollicitatie! We geven je binnen 5 werkdagen een reactie.

Heb je behoefte aan meer informatie? Je kunt een kijkje nemen op onze website www.mijksenaar.comhttps://www.mijksenaar.com/ of neem contact op met Stephanie Lallier (HR-adviseur). Je kunt Stephanie bereiken via Lallier@mijksenaar.com, +31 20 691 47 29.


 

Who we are

Mijksenaar is a leading design studio that is specialized in wayfinding.

As a leading design and consultancy in the field of wayfinding, we have a broad portfolio of clients, both in the Netherlands and worldwide. For this, we are looking for an experienced Client Lead who, in close cooperation with our multidisciplinary design teams, maintains existing relationships and helps to further expand our portfolio…

Are you an enthusiastic and creative professional with a passion for wayfinding and user-centric design? If you have experience working with clients and leading projects in the creative industry, you may be a match for us! 

Job description

As a Client Lead, you will manage and grow our client portfolio.

 • You will work closely with our multidisciplinary design teams and clients in various domains, such as traffic and mobility, public spaces, culture, and healthcare
 • You will act as the key link between our firm and our clients, responsible for developing and maintaining strong client relationships
 • You understand the specific needs and goals of each client and work with the Design Leads to translate them into effective wayfinding strategies and design solutions
 • You lead multidisciplinary design teams in projects from concept to implementation
 • You will be responsible for project planning, monitoring progress, and ensuring the timely and successful delivery of projects
 • You are aware of the latest trends and developments in wayfinding and apply this knowledge in maintaining and building client relationships
 • You identify opportunities for new projects. In doing so, you work closely with our Business Director

You

 • Have at least 5 years of experience as a project manager or in a similar role
 • Have an affinity with user-centered design and wayfinding
 • Your background is in Industrial design or Architecture (as a plus) 
 • Have creative and conceptual thinking skills
 • Are experienced in the areas of traffic and mobility, public spaces, culture, and healthcare
 • Experience with design software (as a plus)
 • Are analytical and strategic 
 • Have excellent project management skills and the ability to manage and prioritize multiple projects simultaneously
 • Have strong communication skills in English and Dutch, both verbal and written, to work effectively with clients and internal teams

What we offer

 • A challenging and creative work environment
 • The opportunity to work with leading clients and projects
 • Opportunities for professional growth and development
 • Competitive salary and benefits
 • Hybrid working
 • Reimbursements for travel expenses and sports, among others
 • MacBook and home office allowance
 • Vacation pay and 25 vacation days
 • Pension plan paid for by Mijksenaar
 • Drinks, dinners, and office outings

  About Us

  Mijksenaar is a leading design and consulting studio specializing in wayfinding. From our studios in Amsterdam and New York, we develop solutions that connect millions of people daily with their surroundings and enable them to navigate through spaces and places.

  For example, we help people find their way in major international airports, guide tourists and residents through the streets of their city, connect visitors to the most beautiful works of art, and let children find their way in the zoo around the corner.

  We do this with an international team of 35+ people with backgrounds in graphic design, data and digital, industrial design, psychology, and architecture.

  Are you the Client Lead we are looking for? Then send your CV, portfolio, and cover letter to jobs@mijksenaar.com by August 15 with the subject line “Application Client Lead.” We look forward to receiving your application! We will give you a response within 5 working days. Do you need more information? You can take a look at our website, www.mijksenaar.com, or contact Stephanie Lallier (HR Advisor). You can reach Stephanie at Lallier@mijksenaar.com, +31 20 691 47 29.

Get to know us.

 

On Instagram, we take you behind the scenes. Meet our team and get the scoop on our projects. Let us show you our unique process and receive day-to-day updates.

Connect with our business network on LinkedIn. Read exclusive articles by our domain leads, be the first to see official project milestones, and discover our collaborators.

 
Instagram   Read more